Đo đa ký giấc ngủ

do-da-ky-giac-ngu

1. Tổng quan về Đo đa ký giấc ngủ Tên khoa học: Đo đa ký giấc ngủ (PGS) Mô tả sơ bộ kỹ thuật: Xét nghiệm chuyên sâu về giấc ngủ, có các kênh để đo điện não đồ, nhãn cầu đồ, điện cơ, điện tim, lưu lượng dòng khí qua mũi miệng, vận động cơ …