“Bảo trì” khớp gối để sử dụng được lâu dài

Bảo trì khớp gối để sử dụng được lâu dài

1. Đặc điểm của khớp gối: Khớp gối là khớp lớn và phức tạp nhất của cơ thể. Gối là chỗ nối xương đùi với xương chày, xương mác (nhỏ hơn và song song với xương chày), xương bánh chè, sụn chêm bên và giữa (giúp chống sốc giữa xương đùi và chày): tạo nên …