Dây thần kinh sọ não gồm những loại nào?

day-than-kinh-so-nao-gom-nhung-loai-nao

1. Vị trí của Dây thần kinh sọ não Hệ thần kinh con người gồm hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. Hệ thần kinh trung ương gồm não bộ và tủy gai. Hệ thần kinh ngoại biên gồm 31 đôi thần kinh gai sống, cách hạch thần kinh ngoại biên …