Xương sườn có bao nhiêu cái?

xuong-suon-co-bao-nhieu-cai

1. Vị trí của Xương sườn Xương sườn có bao nhiêu cái? Hầu hết mỗi người trưởng thành sẽ có 24 xương sườn (12 cặp). Tuy nhiên, cứ khoảng 500 người thì có một người có thêm một cái xương sườn phụ, được gọi là xương sườn cổ. Chiếc xương này mọc ở phần cổ …