Đặt kim dây định vị tổn thương tuyến vú dưới hướng dẫn của x quang vú

dat-kim-day-dinh-vi-ton-thuong-tuyen-vu-duoi-huong-dan-cua-x-quang-vu

1. Tổng quan về Đặt kim dây định vị tổn thương tuyến vú dưới hướng dẫn của x quang vú Tên khoa học: Đặt kim dây định vị tổn thương tuyến vú dưới hướng dẫn của x quang vú Mô tả sơ bộ kỹ thuật:  Kỹ thuật đặt kim dây định vị u vú trước phẫu …