Tiền đình nằm ở chỗ nào?

tien-dinh-nam-o-cho-nao

1. Vị trí của Tiền đình Tiền đình là một hệ thống thuộc hệ thần kinh nằm ở phía sau ốc tai (hai bên) có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng duy trì tư thế, dáng, phối hợp với cử động của mắt, đầu và thân mình. Tiền đình gồm tiền …