Đặt Stent loại bỏ phình mạch não

dat-stent-loai-bo-phinh-mach-nao

1. Tổng quan về Đặt Stent loại bỏ phình mạch não Tên khoa học:  Đặt Stent loại bỏ phình mạch não Tên thường gọi: Điều trị nút tắc túi phình đặt stent đổi hướng dòng chảy Mô tả sơ bộ kỹ thuật Phương pháp điều trị nút tắc túi phình đặt stent đổi hướng dòng chảy …