Niệu quản nằm ở đâu?

nieu-quan-nam-o-dau

1. Vị trí của Niệu quản  Niệu quản là gì? Vị trí của niệu quản nằm ở đâu? Niệu quản bắt đầu từ chỗ nối với thận ở bể thận ngang mức mỏm ngang cột sống L2 – L3– nơi nước tiểu được lọc từ thận tập hợp lại, xuống bàng quang. Một ống phễu nơi nước …