Tầng sinh môn là gì?

tang-sinh-mon-la-gi

1. Vị trí của Tầng sinh môn Tầng sinh môn là khoảng trống giữa hậu môn và âm hộ ở nữ, giữa hậu môn và bìu dái ở nam. Tầng sinh môn là khu vực nằm ở phần nông của sàn chậu hay nằm giữa xương mu và xương chậu, bao gồm cả phần đáy …