Động mạch là gì? Có những loại nào?

dong-mach-la-gi-co-nhung-loai-nao

1. Vị trí của Động mạch Mạch máu gồm có ba loại mạch là: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Trong đó động mạch chính là mạch máu thuộc hệ tuần hoàn trong cơ thể con người. 2. Cấu tạo của Động mạch Thành động mạch có đặc điểm cấu tạo gồm 3 lớp: Lớp trong, lớp …