Rốn có chức năng gì?

ron-co-chuc-nang-gi

1. Vị trí của Rốn Rốn nằm trên bụng. Rốn của con người là một khu vực nổi hoặc rỗng sau khi tách dây rốn. Rốn chính là huyệt vị và huyệt vị này kết nói cùng với 12 tĩnh mạch, lục phủ ngũ tạng, tứ chi, ngũ quan và da thịt gân cốt của …

Nhau thai có chức năng gì?

nhau-thai-co-chuc-nang-gi

1. Vị trí của Nhau thai Nhau thai là gì? Khi trứng được thụ tinh sẽ sinh ra các tế bào. Ở thời điểm này, một phần tế bào sẽ phát triển thành em bé. Phần tế bào còn lại sẽ phát triển thành nhau thai. Nhau thai là gì? Nhau thai (gọi tắt là …